Der var talstærkt fremmøde, livlig aktivitet, og mange forslag kom på bordet på Nordhavnen. Foto: Ulrik Jensen

Stor interesse for Nordhavnens fremtid

Interessen for kommunens planer med havnene er stor - og der var mange ideer i spil, da der var møde på Nordhavnen i Vordingborg torsdag.

Vordingborg Der var talstærkt fremmøde til det byværksted, som Vordingborg Kommune forleden havde inviteret til for at få input til den kommende udviklingsplan for Nordhavnen. Interessen for at komme med forslag og bemærkninger var stor, og stort og småt blev noteret af medarbejdere fra arkitektfirmaet SLA, som skal hjælpe kommunen med udarbejde en plan for den fremtidige brug af Nordhavnen.
En styregruppe bestående af formænd og næstformænd i tre stående politiske udvalg skal sammen med de respektive fagchefer sideløbende arbejde med udviklingsplaner for havnene i Vordingborg, Stege og Præstø med det formål at få flere mennesker til at bruge havnene, koble havnene bedre sammen med bycentrene og ikke mindst sørge for nogle klimatilpasninger, så havnene kan modstå vandstandsstigninger og ekstremt højvande.
Som udvalgsformand Michael Larsen (R) bemærkede i sin indledning: - Vi har oplevet, at de såkaldte ”50 års hændelser” sker med 14 dages mellemrum, så det er vigtigt, at vi er godt forberedt.
Og til de mange fremmødte sagde han: Det er jeres opgave at klæde arkitekterne godt på og som brugere og borgere komme med jeres forslag til, hvordan Nordhavnen skal udvikle sig i fremtiden.

Hurtig proces
Planchef Anja Valhøj forklarede, at når man har valgt at arbejde med tre planer for de tre havne på én gang er det ud fra et ønske om en hurtig proces, som efter offentlig høring gerne skal føre til endelig godkendelse i byrådet i december.
- Vi har et stort ønske om at forbedre faciliteterne på vores havne, så flere inddrages i aktiviteter og oplevelser ved vandet. Fælles for de tre havne er, at de ligger lidt langt fra bymidten, så det er vigtigt at styrke koblingen mellem by og vand.
Udviklingsplanen for Nordhavnen kommer til at omfatte området fra bunden af Noret, selve havnen og strandstien mod Marienlyst. Det kan blive nødvendigt at inddrage Kirkeengen, som en slags bufferzone som sikring mod havvandsstigning.
Anja Valhøj understregede vigtigheden af, at selv om man ikke har været med til byværkstedet, kan man komme med input. Blandt andet kan man komme i direkte dialog med projektleder Charlotte Henckel, som hver torsdag eftermiddag hen over sommeren vil være at træffe i Sejlklubben Snekkens klubhus i tidsrummet 14 til 17. 

Natur, kultur, historie
Cecilie Jessen fra SLA understregede vigtigheden at få brugernes input med i arbejdet, så flere aktiviteter bindes bedre sammen med omgivelserne. Den omgivende natur, kulturarven, lokal viden, historien og traditioner er centrale temaer, ligesom klimaudfordringer skal tænkes ind, lød oplægget.
- Vi har allerede noteret os, at der er et godt ungdomsliv, som kan udvikles. Borgruinen ligger som nabo, men også som en slags barriere. Sammenhængen skal styrkes. En smuk omgivende natur skal spille en større rolle, og de rekreative værdier kan styrkes ved at skabe bedre forbindelse langs vandet og ved eksempelvis at etablere badestrand. De historiske fortællinger lever – også under vandet, lød det fra Cecilie Jessen.
Mange input – stort og småt
Repræsentanter fra arkitektfirmaet fordelte sig ved seks borde omkring forskellige temaer, og de havde travlt med at indsamle forslag og sætte små gule sedler på et kort med angivelse af, hvor de forskellige aktiviteter kunne tænkes at blive. Stort og småt blev omhyggeligt noteret. 
I flæng kan nævnes ønsker som bedre opholdsfaciliteter med flere borde og bænke, flere skraldespande, boardwalk så man kan gå langs vandet på hele havnen, anlægsbro på Oringe, omklædningsfaciliteter med sauna, flydende sheltere, en særlig jollehavn, integreret kunst langs vandet, flytning af springvandet Eos til pladsen ved ishuset på Havnevej, bedre legeplads til børnene, nye toiletter, en terrassestrand der også kan fungere som kystsikring og meget andet.
Fra flere sider blev gjort opmærksom på vigtigheden af at bevare nogle af de eksisterende bygninger, der er med til at skabe miljø og fx inddrage det tidligere bådeværft aktivt til klubhus, restaurant eller andet. Forholdene for handicappede skal forbedres, og her er roklubben klar til at skabe en forbindelse øst for deres klubhus. De Røde Løbere som har etableret flere vandreruter i Vordingborg bør naturligvis også indtænke en havnerute, der skaber forbindelse mellem by, borg og havn.

Der var talstærkt fremmøde, livlig aktivitet, og mange forslag kom på bordet på Nordhavnen. Foto: Ulrik Jensen

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar