Sydsjællands Tidende - Hele ugens avis for Vordingborg Kommune og Nordfalster
Facebook

Få de lokale nyheder på

Facebook logo

Kontakt

Logo for Sydsjællands Tidende
Torvestræde 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 5537 0009 
Fax 5534 0011

- Priser
- Annoncebestilling

- Kontakt os

OnlineAvis
Happydays bannerannonce

Storkommunal status

Jørgen Chr. Lei

Kalvehave Havnevej 47A

4771 Kalvehave

 

I det forløbne har år 1. Skolestrukturen, 2. En række tiltag i Vordingborg by og 3. Kostervig været omdiskuteret.

Skolesammenlægningen betyder, at Kalvehave uden skole i endnu højere grad bliver en pensionistghetto. Børnefamilier vil bo, hvor skolevejen er kortere.

Når Lindholm lukker, og Dagli’Brugsen lukkes på grund af manglende kunder, som tankbutikken har måttet det, kan sejlende ikke længere proviantere.  Hvorfor så benytte havnen?

Hvis den samme iver, som kommunalbestyrelsen udøver i Vordingborg by, ville bruges på at skabe mere helhed i storkommunen, var der håb. I stedet ofres mange penge på at ”skabe miljø” i Vordingborg. Hvis Banegårdspladsen, Kirketorvet, Slotstorvet og så videre da kan kaldes miljøforbedring Man vil bruge 90 millioner på et bycenter med rådhus, og borgerne må se nærbetjening erstattet med upersonlig PC. Vordingborg havn har lige kostet 10 millioner. Hvorfor så ikke bevare en skole i Kalvehave, så den uheldige udvikling her modvirkes?

Kommunalbestyrelsen anvender samme tankegang på udkanter som DTU på Lindholms flytning. Man fokuserer på driftsomkostninger og glemmer, at anlægsbudgetter oftest overskrides. Økonomer indregner heller ikke menneskelige omkostninger. Netop det burde være politikernes fornemste opgave.

Storkommunens svaghed ved tiltag: Hvordan bevare en helhed, når der findes store områder uden folkevalgte talsmænd, og et fåtal af kommunalbestyrelsen har nærkendskab til område og problem?

Problemstillingen genfindes ved kæmpevindmøllerne i Kostervig. Kommunalbestyrelsens medlemmer bor ikke nær møllerne. Hvorfor har vor kommune overhovedet en plan for møller? Der burde i sin tid, da man skulle anvise plads til landmøller, have været påpeget, at i en kommune, hvor arealet af kystnære områder udgør så stor en procent-del af kommunens samlede areal, ville havmøller være miljøløsningen. 

Det offentlige vil have os til at bruge PC. Mere nærdemokrati og sammenhængskraft i en storkommune bør derfor snarest skabes ved at indføre PC-afstemning ved afgørelser, hvor borgernes mening afviger markant fra kommunalbestyrelsens.

Seneste gallerier
  • FOTOS: Æblernes dag i...
  • FOTOS: Prinsesse...
  • FOTOS: Fantastisk...
  • FOTOS: Oktoberfest i...
Kommende arrangementer
24.
Okt
Borgermøde Lokalrådet for Kastrup, Ndr. Vindinge og Næs
24.
Okt
Meditationsgudstjenester Vordingborg Kirke
25.
Okt
RaketVækst Vordingborg Erhverv
25.
Okt
Generalforsamling Mern og Øster Egesborg Sognes Lokalråd
25.
Okt
Foredrag - mød Daniel, der kom som flygtning til Danmark for 7 år siden Køng Menighedsråd
25.
Okt
Generalforsamling Stensved og omegn Lokalråd
25.
Okt
Tove Ditlevsens hjerte KulturArkaden
25.
Okt
Informationsaften Bedre Psykiatri, Vordingborg
26.
Okt
Ergonomisk aften Møblér med Møllers Møbler
27.
Okt
Teater: Englen - Elskerinden & Hr. Almindelig Teaterforeningen Bøgestrømmen