• www.henriks-hvidevarer.dk

Borde og pladser er fyldt godt op i klubhuset i Allerslev, når der spilles banko og koncentrationen er stor, når først oplæseren er gået i gang. Foto: Lise-Lotte Iuel

Stort fremmøde til julebanko i Allerslev

Rigtig mange mennesker havde ladet juleforberedelserne hvile for en stund og var draget til Allerslev Idrætsforenings store klubhus for måske at vinde flæskestegen eller julegodterne til den tilstundende højtid.

Allerslev Hver eneste torsdag året rundt er der banko i klubhuset i Allerslev, hvor både de lokale og knap så lokale finder vej til et par hyggelige timer dels for at spille det traditionelle tallotteri, dels for at mødes og slå en sludder af med venner og bekendte, som også har hang til banko.
- De første gæster kommer som regel klokken seksten og så sidder de og hygger med kortspil og slår en sludder af med dem, de sidder sammen med. Alle stamgæsterne har faste pladser, men nogle gange må jeg bede dem rykke sammen, hvis der er nye med, som også skal have mulighed for at sidde her, fortæller firsårige Ena Skovbæk fra Lillemark. Hun har været med siden opstarten i 1977.
- Dengang havde jeg fire børn, som var aktive i idrætsforeningen med håndbold og fodbold, og jeg ved da ikke hvad, og klubben trængte til penge, så derfor fandt vi på det med bankospillene. Der er ikke så mange børnefamilier tilbage, og de, der er, bruger idrætsfaciliteterne i Præstø, hvor de går i skole, eller måske tager de til Mern eller Stensved. I dag er det kun et hold motionsdamer, der gør brug af lokalerne, så når vi er færdige i aften, skal stole og borde i det store rum ryddes til side – resten kan få lov at stå til næste torsdag, tilføjer Ena Skovbæk.  
Der er en summen og et leben i hele klubhuset, og selv omklædningsrummene, hall’en og mødelokalet er taget i brug og sågar i mellemgangen sidder der entusiaster, der har fundet deres faste plads netop dér. Der er installeret teleslynge, så man er ikke afhængig af at sidde i nærheden af taloplæseren, som har en assistent siddende ved sin side og kontrollanter, der er klar til at rykke ud, når der bliver råbt banko.
- Vi er omkring femten mennesker, der hjælper hinanden med at få disse ugentlige bankospil til at fungere, men meget af det kører efterhånden automatisk, meddeler Ena Skovbæk. 
Det er slagteren i Stensved, der leverer kødpræmierne, og Brugsen i Ugledige står for alt andet. I aften har begge leverandører i øvrigt doneret særlige præmier ligesom Økoladen fra Ørslev og private givere også har været generøse, så måske er det derfor, omkring halvanden hundrede personer netop denne aften har fundet forbi bankospillet i Allerslev. 
- Om jeg er på vej til at trække mig tilbage? Næh, ikke så længe jeg synes, det er sjovt, og jeg føler også, der er masser af opbakning til, at jeg fortsætter, slutter Ena Skovbæk smilende.

Borde og pladser er fyldt godt op i klubhuset i Allerslev, når der spilles banko og koncentrationen er stor, når først oplæseren er gået i gang. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tovholder Ena Skovbæk, Lillemark, som har været med til at arrangere bankoaftener i alle 41 år. Foto: Lise-Lotte Iuel

Den alleryngste deltager Mathilde Stougaard, 10 år, har fået to plader at holde øje med. De mere trænede kan klare op til atten plader. Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar