• www.henriks-hvidevarer.dk

Svend Reitzel foran dammen (som stadig er tørlagt), hvor der er fældet så den kommer mere til sin ret. Foto: Michael Thønnings

Svend vil føre dam tilbage til storhedstid

I 1700-årene var der fem vandmøller langs åen gennem Langebæk og for år tilbage var byens Mølledam et samlingspunkt for de unge. Nu er naboen, Svend Reitzel, gået i gang med at tynde ud og rense op, så dammen igen kan samle området og bringe glæde.

Langebæk - Det var de to tyske møllebrødre - Cronberg - der kom hertil og satte gang i meget af den mølledrift her var. På et tidspunkt var der fem møller langs åen, fortæller Svend Reitzel, fra Langebæk, der har sat sig godt ind  i 1700-tallets industrieventyr med vandmøller, som også har haft stor betydning for storgårde som Langebækgaard og Petersgaard.
Men møllerne er stort set forsvundet og der er da også en anden grund til, at vi mødes med ham i det lille stykke skov, overfor hans hus. Her ligger den gamle Mølledam nemlig.
Gennem sommeren og især nu her de seneste uger, har han gået og fældet, skåret, slæbt og renset ud omkring dammen og åen, så det efterhånden begynder at stå flot igen.
- Nogen synes måske det er lidt bart, men når foråret kommer, så bliver det rigtig flot, siger Svend Reitzel.
Det lille areal med både branddam og Mølledam, har gennem flere år stået stort set urørt. Store træer at vokset op og krat og buskads har omdannet stedet til en vildnis.
- Jeg talte med menighedsrådet om hvordan det så ud og lavede en aftale om at få gjort noget ved det, fortæller Svend, der allerede har haft menighedsrådformanden på besøg, for at inspicere.
- Han var meget tilfreds, så nu skal det sidste lige klares, fortæller han.

Smugkysser
Dammen  var i midten af 1900 - og sikkert også  før - et yndet mødested for byens unge, der kunne hygge sig og måske smugkysse i ro og fred - eller bare ”hænge ud”. Da man efter krigen begyndte at få en ”brug-og-smid-væk”-kultur, blev dammen - som flere andre - dog mest brugt til affaldsdepot.
- Det var i dammen man smed sit gamle affald, før man fik egentlig affaldsordning og affaldpladser, fortæller han.
Han har således fundet en masse gammelt affald  i dammens dynd. Det gælder blandt andet flasker og enddog margarinepakker af mærker, der holdt op med at eksistere for 20-30 år siden.
Alt det, bliver der nu ryddet ud i.
En af grundene til, at det har kunnet lykkes nu, har blandt andet været den meget tørre sommer, der har betydet at dammen er tørret helt ud. Dermed blev både træer - midt i dammen - og affaldet blotlagt, og Svend Reitzel kunne gå i gang med arbejdet.

Så frygteligt ud
Og det begynder at se flot ud. Dammen omkranses af enorme egetræer - flere er op mod et par hundrede år - og der er skåret væk i bestanden af små selvsåede træer som ask og el, der stak op som tynde pinde, der truede væksten og fyldte i underskoven.
- Det så frygteligt ud, påpeger Svend Reitzel der nærmest ikke kunne gå rundt om dammen. Det kan man nu og snart står som den gjorde da Henrik Cronberg havde sin smedsmølle på stedet. Det gik i øvrigt ikke så godt for mølleren. Da han døde i 1731 overtog enken og sønnen, men efter 12 år, måtte de opgive og møllen blev solgt, brudt ned og efter sigende brugt til at bygge tre huse andetsteds. Dammen ligger på Langebækgade i det lille stykke skov mellem nummer 50 og nummer 52.
 

 

 

 

Stop med at bruge mølledammen til dit affald

Det er ikke kun træer - men også nyere affald Svend har fundet ved dammen.

Langebæk - Du kan se her. Der ligger bunker af hestemøg, som nogen har kørt ud. Problemet er, at det ligger på skrænten, så det vil langsomt sive ud i søen, når vandet drænes fra skråningen, siger Svend Reitzel.
Hestemøget og samt haveaffald, var blandt de ting, som også var smidt i skovbrynet ved Mølledammen, som blev fundet da Svend ryddede op. Og det irriterer ham, at han nu bliver nødt til at tage hånd om andres affald.
- Man må ikke bare smide sit affald - heller ikke haveaffald - herind. Jorden her hører til Præstegården og man kan ikke bare smide affaldet, siger han. Han håber således at i og med, der er blevet ryddet op og ordnet, så vil folk stoppe med at smide deres affald ved dammen.
- Det er meningen at det skal være et sted man kan være og hygge sig - hvor turister måske kan slå sig ned. Ikke et sted til affald, siger han og opfordrer til, at folk hjælper med at holde dammen og området fremover.

Svend Reitzel foran dammen (som stadig er tørlagt), hvor der er fældet så den kommer mere til sin ret. Foto: Michael Thønnings

På den anden side af vejen løber åen videre. Det er formentlig her at møllen har stået i sin tid. Det håber Svend Reitzel af få undersøgt nærmere. Foto: Michael Thønnings

Gummistøvlekast? Et udvalg af det affald, der er fundet i dammen. Foto: Michael Thønnings

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar