• www.henriks-hvidevarer.dk

Tæt på fællesskabet...

Når Vordingborg Ro- og Kajakklub sammen med Vordingborg Kommune sætter fokus på mænds helbred og tilbyder gratis prøveture i kajak, så er det et godt eksempel på, at vi allerede er gode til at arbejde sammen i Vordingborg Kommune.
Det vil vi gerne have mere af, fordi vi ved, at vi skaber bedre løsninger, hvis vi lytter til hinanden og bruger hinandens styrker. Det er ambitionen med den nye model for nærdemokrati og frivillighed, som vi netop har afleveret til kommunalbestyrelsen. Vi er et udvalg bestående af politikere, frivillige, lokalråd og embedsmænd, der siden august sidste år har arbejdet med emnet. Vi mener, at vores anbefalinger styrker nærdemokrati og frivillighed på en række afgørende punkter. Blandt andet får vi de unge, frivillige og foreninger knyttet tættere til den politiske dagsorden. Samtidig får vi bundet arbejdet i lokalrådene sammen med den indsats, frivillige og foreninger yder. Vi ved fra spørgeundersøgelser, at foreningerne ønsker et tættere samarbejde med Vordingborg Kommune, fordi de tror på, at de kan være med til at udvikle lokalområdet. Det kræver til gengæld, at der er åbne døre og en klar politisk retning, der prioriterer samarbejdet. Det er derfor vi blandt andet foreslår, at skabe et særligt udvalg, hvor politikere og frivillige arbejder sammen og er kommunens vagthund for nærdemokrati og frivillighed. Vi tror, at det kræver stor opmærksomhed før vi for alvor kan få skabt en ny kultur, hvor samarbejdet flyder let og ubesværet. Nu er det kommunalpolitikerne, der skal træffe beslutning om hvilken vej, de ønsker at gå. Vi anbefaler, at vi starter en ny bevægelse, hvor politikere, embedsværk, frivillige, foreninger og alle andre, der vil være med kan finde sammen om fælles løsninger.

 

Peter Ole Sørensen (På vegne af §17 stk. 4 udvalget om Nærdemokrati, Borgerinddragelse og Frivillighed)
Ronesbanke 12 B
4720 Præstø

 

 

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar