Tandlæge Hans Ellegaard går på pension efter 40 år som tandlæge i Vordingborg. Foto: Mille Holst

Tandlæge stopper efter 40 år

Tandlæge Hans Ellegaard går på pension og lukker klinikken i Algade 30 fredag den 26. april i år. Vi har taget en snak med ham om hans 40 år som tandlæge i Vordingborg og om beslutningen om at stoppe.

Vordingborg Gennem 40 år har Hans Ellegaard drevet tandlægeklinik på førstesalen på Algade 30 i Vordingborg. Fredag den 26. april er det imidlertid slut; Hans Ellegaard har valgt at trække sig tilbage og gå på pension.
- Som Shubidua sang: ”Alting har en ende; en regnorm den har to”, og nu skal familien føjes til den anden ende, siger han til avisen og fortæller, at hans kone ligeledes er gået på pension og børnebørnene trækker. Men han lægger heller ikke skjul på, at  vilkårene for at være tandlæge i dag også er en væsentlig årsag til at han trækker stikket.
- Der er stor mistillid fra Sundhedsstyrelsens side, mener han og forklarer:
- Jeg har været tandlæge i 40 år og der har ikke været nogen problemer. Nu bliver vi åndet i nakken og de (Sundhedsstyrelsen, red.) løfter hvert et figenblad.
Vore dages krav til rapportering og så videre er enormt ressourcekrævende, og går dårligt i spænd med en tandlæge, der har klaret sig alene på sin klinik i årevis.
- Der er meget, der skal skrives og dokumenteres. Det tager meget tid fra vores arbejde, siger han og synes egentlig at det, at tandlægerne har aflagt et tandlægeløfte burde være nok.
- I tandlægeløftet hedder det, at vi skal udføre vores arbejde med omhu. Det er loftet. Hvis ikke vi gør det, kan vi straffes, siger Hans Ellegaard, der iøvrigt altid har budt sine klienter velkommen i klinikken med en hyggelig snak om dagen og vejen - eller om mere ”farlige” emner som politiske beslutninger. 

På egne ben siden 1978 
Hans Ellegaard overtog i 1978 sin klinik efter Uffe og Gerda Jørgensen, der først drev tandlægeklinik i det gamle hotel Valdemar, og da det brændte i 1960’erne blev de genhuset på Kirketorvet. Da ejendommen Algade 30 fik bygget førstesal på, flyttede tandlægeparret ind her, dels privat, dels med klinikken. I 1978 døde Uffe og Hans Ellegaard overtog hans del af klinikken. Året efter overtog Carl Peder Knudsen Gerdas andel og Hans og Carl Peder drev i en årrække tandlægeklinik sammen. I slutningen af 1980’erne skiltes deres veje, og  Hans Ellegaard har drevet sin klinik på Algade videre alene. Han var den første tandlæge i byen til at benytte EDB i journalføringen, hvilket han påbegyndte i 1980’erne på en Commodore 64, hvor han selv måtte lave programmeringen.

Bydel under nedlukning
- I de 40 år, jeg har arbejdet her, først som værnepligtig tandlæge på Vordingborg Kaserne, har byen gennemgået forandringer i forskellige tempi og med usikker kurs. Nu skal der ske yderligere forandringer, som jeg vil følge på afstand, siger Hans Ellegaard, og henviser til, at han synes den del af Algade, hvor han har klinik er blevet ødelagt.
- Den er amputeret af politisk udygtighed og er død nu, siger han og ærgrer sig over, at man ikke har villet prioritere den del af gaden, som er indgangen til byen  både fra stationen og fra Næstved.

Tandlægefællesskab
Hans Ellegaard tænker dog tilbage på sit 40-årige tandlægevirke i Vordingborg primært med glæde.
- Det har været gode år, fortæller Hans Ellegaard, der især mindes ”gamle dage” som tandlæge i Vordingborg, hvor byens tandlæger mødtes på tværs af klinikker til spisning, foredrag og diskussioner. 
- I de første år var der et rigtig godt klima. Vi havde hyggelige eftermiddagsmøder, hvor vi fik lidt at spise og drikke, diskuterede stort og småt, var enige eller uenige, fortæller Hans Ellegaard, der også med glæde mindes de årlige julekomsammener med bingo.
- Det har vi ikke mere, mig bekendt, siger han.

Sendes til Afrika
Det er ikke lykkedes Hans Ellegaard at sælge sin klinik.
- Det er ikke i dag nemt at sælge en klinik; visse fysiske forhold gør, at lokalerne ikke er attraktive, så jeg har lavet en aftale med Røde kors og Lions, som aftager diverse udstyr, som sendes til udviklingsprojekter i Sierra Leone, slutter Hans Ellegaard.
 

Fakta
• Klienter, der ønsker deres journaler udleveret kan hente en kopi i klinikken indtil 1. maj. Herefter gemmes journalerne hos Sundhedsstyrelsen indtil man har fundet sig en ny tandlæge, der automatisk rekvirerer journalerne herfra. 

Tandlæge Hans Ellegaard går på pension efter 40 år som tandlæge i Vordingborg. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar