• www.henriks-hvidevarer.dk

532 af Lollands Banks cirka 9.000 aktionærer deltog i bankens ordinære generalforsamling i sidste uge. Heraf havde kun to aktionærer kommentarer til bestyrelsens beretning og bankens årsregnskab, som af det store flertal blev modtaget med klapsalver. Foto: Mille Holst

Tilfredse aktionærer

En stor forsamling af tilfredse aktionærer i Lollands Bank mødtes i sidste uge for at høre bankens årsberetning og fremtidsplaner.

Vordingborg Aktiekursen i Lollands Bank er blandt landets bedste. Det konstaterede bankens bestyrelsesformand Preben Pedersen, da han i sidste uge indledte bankens ordinære generalforsamling, der blev afholdt i DGI-huset i Vordingborg.
Aktiekursen er dog faldet fra 330 i begyndelsen af 2018 til 317 i begyndelsen af 2019, men det bekymrer ikke formanden.
- Kursudviklingen er kendetegnende for stort set alle banker, og vi er faldet mindre end stort set alle andre, fortalte Preben Pedersen blandt andet. Derfor er forventningerne til banken i 2019 også blandt landets højeste. Desuden konstaterede han med tilfredshed, at bankens kunder samlet set har fået en bedre økonomi end tidligere.

Nyvalg og god mad
532 af bankens cirka 9.000 aktionærer var mødt frem og fik præsenteret såvel formandens årsberetning som årsregnskabet, fik valgt ny revisor og nye medlemmer til repræsentantskabet og endelig rundet aftenen af med en flerretters middag tilsat underholdning ved Mikkel R. Karlsen, der er tankelæser og manipulatør. Ny revisor blev Ernst & Young og fra vores område blev Jens-Peter Hansen, Vordingborg, valgt ind i bankens repræsentantskab.

En bank eget af fremmede
Lollands Banks ejerkreds er efter fusionen i 2014 skiftet fra primært at være ejet af aktionærer i nærområdet til i dag stort set at være ejet af borgere uden for bankens tilhørsområde, fortalte bestyrelsesformand Preben Pedersen.
Det fik aktionær Jens Frederik Demant fra Gentofte til at opfordre bestyrelsen til aktivt at opfordre borgere i lokalområdet at investere i banken - ganske enkelt for at undgå at kapitalfonde med mere opkøber aktierne. Han argumenterede for, at disse udelukkende er ude på at tjene penge, mens lokale borgere også går op i at banken støtter og engagerer sig i lokalsamfundet. 
Bestyrelsen var sådan set enig med Demant i denne vurdering, men vil dog ikke aktivt opfordre borgerne til at købe bankens aktier.
- Man skal holde sig for god til at opfordre folk til at bruge deres opsparing til at købe vores aktier, sagde Preben Pedersen og mindede om krakket i Roskilde Bank.

Kapitalkrav en udfordring
I de kommende år vil Lollands Bank få behov for at få en kapitalindsprøjtning, da der fra regeringens side strammes yderligere op om kapitalkravene til landets banker. For Lollands Bank betyder det helt konkret, at banken kommer til at mangle godt 200 millioner kroner i 2023. Men bestyrelsesformanden opfordrede til at slå koldt vand i blodet.
- Vi har forskellige instrumenter, vi kan tage i brug for at få penge ind, sagde han blandt andet. En måde at skaffe pengene på er ifølge bestyrelsesformanden, at optage såkaldte ansvarlige lån, og det er en helt normal procedure, bedyrede han. De nye lån koster banken fem procent i renter, men banken kan tjene 7-9 procent ved at investere i DLR Kreditaktier.
- Det er stadig en god forretning for de samme penge, mente Preben Pedersen.

Ny direktør på vej
Lollands Bank har siden 2008 haft Anders Møller som direktør. Imidlertid har Anders Møller et ønske om at gå på pension per 1. april 2020, hvorfor bankens bestyrelse allerede nu er på jagt efter en der kan overtage posten. Hertil er et headhuntningsfirma blevet hyret.

Image-pleje
Generalforsamlingen var præget af de seneste mange måneders skandaler om blandt andet hvidvask af penge. Ikke fordi, Lollands Bank har været involveret i sådanne sager, men fordi regeringen i kølvandet på skandalerne har strammet reglerne, hvilket koster for bankerne. Desuden har sagerne givet bankbranchen som helhed et dårligt image. I Lollands Bank satte man i efteråret derfor gang i en kampagne, der skulle vise banken som en hæderlig forretning og Preben Pedersen er godt tilfreds med resultatet.
- Vi har annonceret, men vi kan ikke købe os til et godt image. Det skal man gøre sig fortjent til, sagde han, og glædede sig derfor over at banken har fået 1.867 nye kunder alene sidste år. Det tolkede han som bevis på, at kampagnen har virket.
 

Fakta
• Vordingborg Bank slutter 2018 med et resultat før skat på 78,8 millioner kroner (mod 74,1 i 2017) og efter skat på 67,4.
• Samlet havde banken indtægter for 173,2 millioner (mod 167,4 året før).
• Basisindtjeningen er gået lidt tilbage fra 58,6 millioner i 2017 til 56,9 millioner i 2018.

532 af Lollands Banks cirka 9.000 aktionærer deltog i bankens ordinære generalforsamling i sidste uge. Heraf havde kun to aktionærer kommentarer til bestyrelsens beretning og bankens årsregnskab, som af det store flertal blev modtaget med klapsalver. Foto: Mille Holst

Preben Pedersen, bestyrelsesformand i Lollands Bank, var glad for at kunne præsentere et gådt årsresultat for aktionærerne. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar