• www.henriks-hvidevarer.dk

Michael Wittrock fra Vordingborg ungdomsråd brugte spørgetiden til at spørge politikerne om ikke man snart åbner op for at skolerne kan få overskudsmad ud i kantinerne til frokostpausen - dels for at undgå madspild, dels for at alle elever sikres sund mad hver dag i skoletiden. Politikerne var umiddelbart positive overfor forslaget og Borgmester Mikael Smed (S) sluttede af med at sige:
- Jeg er sikker på, at du vil opleve, at det bliver sat igang.
Foto: Mille Holst

Tilskud eller ej til børnepasning hjemme

Skal man kunne få kommunalt tilskud til at passe sit eget barn hjemme? Nej, mener et flertal i Vordingborgs kommunalbestyrelse.

Kommunen Skal forældre kunne få økonomisk støtte af kommunen, hvis de vælger at passe deres eget barn hjemme? Det var det helt store diskussionsemne på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde.
Udvalget for Børn, Unge og Familie besluttede på sit februarmøde ikke at give tilskud, hvilket fik Enhedslistens Mette Gerdøe til at bede om at få sagen op i Kommunalbestyrelsen. Hun foreslog, at støtten eventuelt kunne gives i en forsøgsperiode og argumenterede for, at lovgivningen giver kommunel vide rammer for selv at vælge, hvornår man ønsker at give tilskud, og hvornår man  ikke vil give det. For eksempel gav hun udtryk for, at hvis der er børn,
der vil have bedre af at komme i dagtilbud på grund af sociale eller andre forhold, så skal de det. 
Forslaget blev bakket op af såvel Alternativets Ann Busch og Konservatives Daniel Irvold op om. Men alle øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen var imod, hvorfor forslaget faldt. 
Det var nu ikke fordi forslaget ikke fandt sympati blandt især Venstre og Socialdemokratiet, men man frygtede ganske enkelt, at tilbuddet ville blive dyrere end beregnet. I Ringsted havde eksempelvis en overraskende stor del af befolkningen valgt at passe børnene hjemme, og i Vordingborg frygtede man altså at det samme ville ske - hvilket vil kunne føre til underminering af det kommunale pasningstilbud. Eksempelvis argumenterede Britt Skovgaard (S) for at pengene til ordningen ville skulle findes indenfor dagtilbudsområdet, hvilket hun ikke fandt realistisk. 
For Nicolai Reichel (S) handlede problematikken i højere grad om den kontrol, administrationen vil skulle føre på området - noget der koster penge udover selve tilskuddet.
Med beslutningen lægger Vordingborg Kommune sig på samme linje som de 56 andre af landets kommuner, der også har valgt ordningen fra.

 

 

Kommunalbestyrelsen kort

Penge til genopførelse af Rone Klint Fyr 
Et beløb til genopførelse af Rone Klint Fyr, der brændte tidligere på året, blev besluttet afsat og frigivet - dog et langt mindre beløb end først antaget, nemlig blot 100.000 kroner, da det har vist sig, at et forsikringsselskab, kommer til at betale for de største poster i forbindelse med genopførelsen.

Større pendlerparkering ved Bårse 
Pendlerparkeringen ved Bårse får tilført 400.000 kroner så den kan blive udvidet med flere pladser.

Antonibakken sælges som enkeltparceller 
Ingen har indgivet bud på storparceller på Antonibakken. For at få sat gang i salget af grundene har politikerne derfor nu besluttet at udbyde enkeltparceller til salg. Der har nemlig været mange henvendelser fra borgere, der har ønsket at købe en enkelt grund. Via ejendomsmæglere vil dette nu kunne lade sig gøre. Thorbjørn Kolbo (S) anbefalede i den forbindelse, at man en anden gang lægger ud med at høre borgerne ad om hvad de ønsker; ”så havde vi måske ramt mere rigtigt i første hug”, sagde han.

 

 

Michael Wittrock fra Vordingborg ungdomsråd brugte spørgetiden til at spørge politikerne om ikke man snart åbner op for at skolerne kan få overskudsmad ud i kantinerne til frokostpausen - dels for at undgå madspild, dels for at alle elever sikres sund mad hver dag i skoletiden. Politikerne var umiddelbart positive overfor forslaget og Borgmester Mikael Smed (S) sluttede af med at sige:
- Jeg er sikker på, at du vil opleve, at det bliver sat igang.
Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar