Et af de nye vandhuller, og det, der er blevet oprenset, ligger på Torben Toniers grund. Foto: Mille Holst

Truet paddebestand reddet med nyt vand

Når Vejdirektoratet bygger nye veje og broer, så har det indvirkning på naturen. På Orehoved har man måttet etablere nye vandhuller til en truet tudseart, som boede lige der, hvor broen skulle gå. Dén flytning har taget to år og er tilsyneladende gået godt.

Orehoved Når Vejdirektoratet skal bygge nye broer og veje i Danmark, så er det ikke kun arkæologerne, der bliver tilkaldt for at undersøge et givent område for fortidslevn. Også biologer bliver bedt om at vurdere bestanden af eksempelvis truede padder og planter. Det har også været tilfældet i forbindelse med udbygningen af jernbanen på Nordfalter og den kommende Storstrømsbro. Her kunne biologer konstatere, at den fredede grønbrogede tudse ynglede i et vandhul, som man ville blive nødt til at fjerne på grund af byggeriet. Derfor har Vejdirektoratet etableret tre nye vandhuller i nærheden samt oprenset et andet eksisterende vandhul og så indsamlede man de tudser, man kunne finde og flyttede dem manuelt til de nye vandhuller. Dette skete i 2017 inden tudserne lagde æg, fortæller Kasper Møller, natur- og miljøprojektleder i Vejdirektoratet. I 2018 gentog man proceduren, men fandt ingen tudser i det vandhul, der skulle fjernes - til gengæld var tudserne nu i to af de fire andre vandhuller.
- Det var succesfuldt, for der blev lagt æg og der kom haletudser i 2017 og i 2018 har vi genfundet dem, fortæller Kasper Møller, der dog kun har haft held til at flytte padderne, ikke til at få dem spredt i flere vandhuller. Der er stadig blot den bestand, der var.
- Vi har ikke fået dem udbredt til flere vandhuller - bortset fra det, vi rensede op. Men det er også ok, mener Kasper Møller.
Hele processen med at anlægge nye vandhuller og flytte padderne gik igang to år før det oprindelige vandhul blev fjernet.
- Det er man nødt til for at være sikker på at man får dem flyttet, siger Kasper Møller, og fortæller at tudserne godt kan finde på at søge tilbage til det oprindelige vandhul efter de er blevet flyttet. Derfor glæder det ham ekstra meget, at tudserne tilsyneladende er faldet godt til i det nye vandhul.

Fik vandhul på sin grund
Et af de nye vandhuller samt det der er blevet oprenset befinder sig på Torben Toniers 2,5 tønder land store grund i Orehoved. Han var slet ikke i tvivl om, hvad han ville svare, da Vejdirektoratet i 2017 kontaktede ham.
- Jeg kan godt lide dyr, så hvorfor ikke sige ja til det, siger han og fortæller at Vejdirektoratet passer og tjekker vandhullerne i syv år.
- Derefter skal de passe sig selv, mener han.
Vandhullerne ligger nogle hundrede meter fra det oprindelige vandhul og er omkranset af hestefold.
- Jeg må ikke beplante i en hvis randzone fra vandhullerne, fortæller Torben Tonier, der af Vejdirektoratet har fået et engangsbeløb for at have vandhullerne på sin grund samt de medfølgende restriktioner for brugen af arealet.

Hegn sikrer byggeplads
Der er blevet opsat et såkaldt paddehegn på en halv meters højde om byggepladsen, sådan at tudser og frøer ikke kan komme ind på byggepladsen, hvor de risikerer at blive mast ihjel.
- Kommer de på byggepladsen stopper al arbejdet, forklarer Kasper Møller om vigtigheden af paddehegnet. Den grønbrogede tudse er så beskyttet af EU-regler og naturlove, at man ikke bare må løfte den udenfor byggepladsen - der skal helt særlige tilladelser til at ændre på dyrenes naturlige levesteder.
- Der er nogle frøhaletudser inde på byggepladsen, men fordi de ikke er beskyttede arter, så bliver de der, slutter Kasper Møller.

 

Fakta
• Den grønbrogede tudse er beskyttet ifølge EU-habitatdirektivet og må hverken fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Et af de nye vandhuller, og det, der er blevet oprenset, ligger på Torben Toniers grund. Foto: Mille Holst

Der er sat paddehegn op rundt om byggepladsen for at forhindre, at de truede padder kommer ind på pladsen, hvor de risikerer at blive kørt ned. Foto: Mille Holst

Vejdirektoratet er lykkedes med at flytte en bestand af den fredede grønbrogede tudse væk fra et vandhul, der skulle annulleres i forbindelse med Storstrømsbrobyggeriet, til nye vandhuller i nærheden. Foto taget af SWECO Danmark A/S, der har foretaget de biologiske undersøgelser i området og flyttet tudserne for Vejdirektoratet.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar