Uansvarlig borgmester med sav...

Mikael Smed, din optræden  afspejler igen din uansvarlighed og mangel på rettidig omhu, det ville selv “Dronningen” kalde for en “dumsmart” handling.  Det ville have været rart om du inden, havde sat dig ind i de sikkerhedsforanstaltninger, der er gældende, sådan at du ikke udsatte andre for unødig risiko. Man måtte forudsætte  at du i det mindste som politimand havde sat dig ind i det sikkerhedsregelsæt, der er gældende, når man i officielt regi er på arbejde og skal anvende en motorsav - her brugen af sikkerhedsudstyr.  Men tilsyneladende lader du hånt om de  administrative love og regler, skatte, momslove., som du i din egenskab af folkevalgt forvalter  og har pligt til at drage omsorg for. Hvad du gør, når du “spiller fransk klovn” i selvpromoveringens navn blander “vi” som borgere os ikke i - ud over det pinlige.

 

Søren Colding
Marienbergvej 23B
4760 Vordingborg

 

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar