Arbejdsmarkedschef, Claus Holm Oppermann (th.), stod ved siden af økonomichef Snorre Brink-Pedersen (hvid skjorte) på tilhørerpladserne da kommunalbestyrelsen behandlede budget 2020 og regnefejlen i hans afdeling. Dengang troede man underskuddet var 22 millioner, men nu viser det sig angiveligt at være 40 millioner - og det koster ham stillingen. Arkivfoto

Underskud fordoblet - Chef fyret øjeblikkeligt

Efterårets overraskende underskud på 22 millioner kroner på Vordingborg Kommunens arbejdmarkedsområde, viser sig nu er være næsten dobbelt så stort som antaget, så chefen er øjeblikkeligt fratrådt.

Kommunen Vordingborg Kommune står nu med et underskud på sammenlagt 40 millioner kroner på arbejdmarkedsområdet, efter der igen er opdaget en fejl i budgetterne - denne gang på 18 millioner.
Nu koster det så chefen for afdelingen, Claus Holm Oppermann, stillingen og kommunen meddeler, at der er lavet en aftale så han stopper med ”øjeblikkelig virkning”.
Tilbage i oktober fandt man ud af at afdelingen havde været lidt for optimistiske i deres beregninger af hvor meget refusion kommunen skulle have fra Staten på blandt andet dagpengeområdet, og i forbindelse med budgetbehandlingen, måtte man ekstraordinært lukke et hul der blev vurderet til at være på 22 millioner.
Nu har kommunen så lavet opfølgende beregninger på de samme budgetter, regnskaber og prognoser, der viser at underskuddet reelt ser ud til at være 18 millioner højere, så kommunen står og mangler 40 millioner i forhold til oprindeligt budgetteret, på et område der i forvejen er trængt.
Den første gang slap Claus Holm Oppermann, der er ansvarlig for arbejdsmarkedsområdet med nogle meget hårde udmeldinger fra borgmester og kommunaldirektør, men denne gang har de valgt at fyre ham.
- Claus (Holm Oppermann, red.) har også stået for en lang række udviklingsprojekter til gavn for kommunens borgere. Problemerne omkring flere fejl i budgetgrundlaget for 2019, og det forhold, at de først opdages meget sent på året, har dog svækket tilliden til Claus, og vi har derfor i enighed indgået en fratrædelsesaftale. Sagen sætter desværre også en tyk streg under behovet for implementeringen af de kontrolprocedurer og den kvalitetssikring af økonomistyringen, vi igangsatte i oktober 2019, så vi sikrer en retvisende budgetopfølgning, siger kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune i en pressemeddelelse, hvor han ellers roser arbejdsmarkedschefen for resultaterne på andre områder end lige økonomien.
Der blev netop - i forbindelse med behandlingen af sagen - i november - igangsat ekstra kontroller af regnskaber og det er formentlig ved den lejlighed, at man har fundet ud af at underskuddet i budgettet var større end først antaget. 
Hvorfor man ikke opdagede den reelle størrelse af underskuddet i først omgang - allerede da man fandt ud af fejlene i oktober - har kommunen ikke meldt noget ud om, men det lader til at det ekstra underskud er noget der er kommet bag på de fleste - også Claus Holm Oppermann.
Med de udmeldninger, der har været, tegner det ikke til at der sker yderligere i forhold til arbejdmarkedschefens chefer, regnskabsafdelingen eller den øvrige administration, der har siddet med økonomien. Ikke ud over den ekstra opfølgning. Borgmesteren påpeger dog i pressemeddelelsen at administrationen - på arbejdsmarkedsområdet - skal oppe sig.
- Der er begået så alvorlige og uacceptable fejl i denne sag, at det ikke kan undgås at få personalemæssige konsekvenser. Derudover må jeg konstatere, at der er behov for, at administrationen bliver skarpere på såvel budgetlægning som budgetopfølgning på dette område, lyder det fra Mikael Smed (S).

Arbejdsmarkedschef, Claus Holm Oppermann (th.), stod ved siden af økonomichef Snorre Brink-Pedersen (hvid skjorte) på tilhørerpladserne da kommunalbestyrelsen behandlede budget 2020 og regnefejlen i hans afdeling. Dengang troede man underskuddet var 22 millioner, men nu viser det sig angiveligt at være 40 millioner - og det koster ham stillingen. Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar