• www.henriks-hvidevarer.dk

Vordingborg Kommune opretholder fortsat et skærpet tilsyn med vandværket på Marienborg gods, men vandkvaliteten er ikke længere sundhedsfarlig, vurderer kommunen. Arkivfoto: Mille Holst

Vandkvalitet næsten i hus

Vandbehandlingen på Marienborg gods’ ny vandværk har hen over foråret set ud til at fungere, som den skal. Ved maj måneds prøve var der dog for mange bakterier i vandet igen. Der er dog ingen sundhedsfare forbundet med at drikke vandet, da det fortsat bearbejdes gennem et UV-filter. Det meddeler Vordingborg Kommune. Men lejerne er urolige. De stoler ikke længere på nogen.

Damsholte Vordingborg Kommune fører fortsat et skærpet tilsyn med vandværket på Marienborg gods, hvilket betyder, at der foretages flere målinger end normalt på et vandværk. Man startede med ugentlige målinger, men efterhånden som vandkvaliteten er blevet bedre har man neddroslet målingsintervallerne til først hver anden uge og nu til en gang om måneden.  I marts overholdt vandet nemlig grænseværdierne for ammonium, nitrit og Kimtal 22 - dog filtreres vandet fortsat gennem et midlertidigt UV-anlæg for at overholde grænseværdierne, men det alarmerer ikke kommunens miljømedarbejder og heller ikke laboratoriet, der har foretaget analyserne af målingerne.
Den 15. april blev endnu en måling foretaget, og også den overholder grænseværdierne.
- Da drikkevandet overholder kvalitetskravene er der ikke nogen sundhedsfare ved at drikke vandet fra Marienborg ny vandværk, vurderer Vordingborg Kommunes miljømedarbejder, og hun fortsætter:
- Der er ved de seneste fire prøvetagninger overholdt grænseværdien på ammonium. Det er ret stabilt og tyder på at vandbehandlingen kører rimeligt.
Den 13. maj lå kimtallene - dem der viser det bakteriologiske indhold i vandet - en del over grænseværdien.
- Jeg er ikke tilfreds med kimtal over 200, siger kommunens miljømedarbejder og forklarer, at hun har taget kontakt til vandværket og bedt dem finde ud af, hvor bakterierne kommer fra. Hun medgiver samtidig, at bakteriologien er det, der er sværest at få styr på.
Sammenfattende betegner hun dog vandkvaliteten på Marienborg gods som ”tilfredsstillende”. Dén melding glæder politikerne i Klima og Miljøudvalget, som har fulgt sagen tæt de senere år.
- Det samlede Klima- og Miljø-udvalg er lettede over, at drikkevandet overholder kvalitetskravene og at der ikke er nogen sundhedsfare ved at drikke vandet fra Marienborg ny vandværk, siger udvalgsformand Else-Marie Langballe Sørensen (SF). Hun slår desuden fast, at udvalget fortsat vil følge udviklingen på vandværket og foreløbig fastholdes det skærpede tilsyn.
- Vi vil fortsat følge udviklingen og håber ikke igen at se en lignende sag, siger hun. 

Borgere fortsat utrygge
Den lettelse, der har indfundet sig hos Vordingborgs politikere og embedsværk, når ikke helt til Damsholte, hvor lejerne, der modtager vand fra Marienborg Gods’ ny vandværk, bor.
- Jeg ved ikke hvad jeg skal tro, siger Jette Troldhaugen, der bor til leje på selve Marienborg gods.
- Jeg køber drikkevand - det samme gør Jessica, siger hun og tør ikke begynde at bruge vandet fra godsets vandværk igen. 
- Man føler sig utryg! Vi får ikke svar fra Birgitte (Natorp, der ejer godset, red.), fortsætter hun og er overbevist om at såvel godsejer som kommune mest af alt er interesseret i at lægge låg på sagen.
- Der skal ikke være noget at være bange for siger hun (udvalgsformanden, red.). Personligt har jeg svært ved at tro på hende, siger Jette Troldhaugen og fortæller om en episode i foråret, hvor tre af hendes potteplanter lige pludselig tabte alle bladene. - Og de får vand fra hanen, siger hun.
- Jeg føler ikke, jeg tør stole på nogen. Jeg køber stadigvæk mit drikkevand i supermarkedet.

Afventer næste måling
Hvornår den næste måling foretages er i skrivende stund uvist, da man ikke kan foretage retvisende målinger kort efter at man har foretaget ændringer i vandværket, hvilket har skullet til for at få løst problemet med de forhøjede kimtal. Kommunens miljømedarbejder håber dog, det kan ske i midten af juni.
- Jeg vil gerne følge kimtallene og se om de reduceres yderligere, derfor skal UV-anlægget fortsat være tilstede. Der er dog ingen alarmer her, lyder det fra kommunens miljømedarbejder, der også har et ekstra øje på vandets nitritindhold, der de seneste målinger har ligget lige under eller lige over grænseværdien.
- Vi er ikke tilfredse endnu, slutter hun.

Vordingborg Kommune opretholder fortsat et skærpet tilsyn med vandværket på Marienborg gods, men vandkvaliteten er ikke længere sundhedsfarlig, vurderer kommunen. Arkivfoto: Mille Holst

Else-Marie Langballe Sørensen (SF), formand for Klima- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune, er lettet over at vandkvaliteten på Marienborg gods’ ny vandværk endelig er god. Arkivfoto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar