• www.henriks-hvidevarer.dk

Ældre fotografi taget af Inge Rasmussen af pumpen fra krydset ved Hårbøllevej og Dammehavevej.

Vandpumper får lov at blive

Husker I efterårets historier om de røde vandpumper på Møn? I Vordingborg Kommune fortæller man nu, at nogle pumper er blevet destrueret, andre er i depot og endnu andre får lov at blive stående. Hvis borgerne vil overtage pasningen af dem, er Vordingborg Kommune villig til at overdrage pumperne til de lokale borgere.

Møn Hvad skal der ske med de røde bybrøndspumper på Møn? Vi hare bedt fagchef Helene Vinther Seidler i Vordingborg Kommunes afdeling for Trafik Park og Havne redegøre for kommunens planer - både vedrørende de pumper, der er i depot og dem, der stadig står i de lokale bybrønde.
Hun fortæller således, at kommunen har deponeret pumpen fra Vollerupgade 39.
- Selve brønden sløjfes inden længe. Pumpen opsættes, hvis borgerne ønsker det, siger hun og oplyser, at kommunen desuden har fjernet selve brønden i Dammegade  86 i Store Damme og har skrottet pumpen derfra samt den i Tostenæs. De var så rustne og gennemtærede, at de ”ikke kunne laves og findes derfor ikke mere”, som fagchefen udtrykker det.
- Pumpen på Lusmosevej (i Tostenæs By, red.) er privat og genopsat efter sløjfning af brønden, fortsætter Helene Vinther Seidler, der også har planer om at sløjfe brønden på Fanefjordgade ved Klekkendevej i Askeby. Her er pumpen dog ikke taget ned endnu, og når den bliver det, tilbyder fagchefen, at den kan komme op på sin plads igen ”så længe borgerne passer gadekæret”.
- Vi har ikke ændret tilstanden af andre brønde og vandpumper i de seneste år, fortsætter Helene Vinther Seidler, der heller ikke har planer om at ændre de øvrige, der stadig står rundt om i landskabet.
- Vi har ingen planer om at sløjfe brønden i Keldby eller fjerne pumpen. Der er ingen planer om ændringer ved andre vandpumper i kommunen, præciserer hun overfor Sydsjællands Tidende.

Startede i voldanlægget
Historierne om de røde vandpumper på Møn udspringer af en artikel om, at pumpen i det fredede voldanlæg i Stege blev fjernet af kommunen. Siden har Kulturstyrelsen, som har ansvaret for det historiske anlæg, oplyst til avisen, at pumpen skal genopstilles. Hvornår det sker vides endnu ikke. 
Klagefristen for Kulturstyrelsens tilladelse til at genopstille pumpen udløb i torsdags og afdelingen for Trafik Park og havne har endnu ikke lagt sig fast på en tidsplan for genetableringen.

Ældre fotografi taget af Inge Rasmussen af pumpen fra krydset ved Hårbøllevej og Dammehavevej.

Bybrøndspumpen i Keldby får lov at blive stående. Andre byer kan få deres pumper tilbage, hvis de ønsker det. Arkivfoto: Mette Neerup

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar