• www.henriks-hvidevarer.dk

Dele af bestyrelsen for Allerslev-Skibinge Lokalråd og borgere fra nærområdet i et af de tidligere klasseværelser i Allerslev Gamle Skole – nu Egnshuset. Foto: Lise-Lotte Iuel

Vejproblemer og spildevand i Allerslev

Den gamle skole i Allerslev nu kaldet Egnshuset lagde onsdag aften lokaler til årets dialogmøde med repræsentation af politikere fra Vordingborg Kommunen.

Allerslev En lille sluttet kreds bestående af lokalrådets bestyrelse og politikerne Mette Høgh Christiansen (S), Daniel Irvold (K), Karina Fromberg (V) og Mette Gerdøe (Ø) samt en god håndfuld interesserede beboere fra området udgjorde aftenens deltagere. Poul A. Larsen (S) havde meldt afbud. I en hyggelig og rar stemning med kaffe og kage samt øl, vand og chokolade på bordene blev aftenen indledt af formand Ralf Rasmussen som frontfigur og ordstyrer med en kort præsentation af politikerne, hvorefter dagsordenens punkter med lokale problematikker blev diskuteret og debatteret. 

Problemer med 2-1 vej
De lyttende og samarbejdsivrige politikere lovede at gå videre med forslag om bedre skiltning af den forholdsvis nye såkaldte 2-1 vej (to minus én-vej), hvor der ofte om ikke dagligt forekommer farlige situationer, fordi specielt bilisterne ikke ved, hvordan man skal forholde sig til den nye måde at opdele kørebanen på. Der bliver både overhalet inden- og udenom og i enkelte tilfælde har bilister brugt fortovet som en ekstra bane. Overhaling forbudt-skilte vil være relevante og måske farvet belægning, som de har på Præstø Overdrev-strækningen mod Faxe. 
- I starten var der med forholdsvis kort afstand opsat store plancher med grafik, så billisten kunne se, hvorledes man skulle placere sig i forskellige trafikale situationer, men de er væk nu – måske fordi de ikke var beregnet til at stå i rabatten stationært, udtaler Janne Godtfredsen og tilføjer, at noget lignende kunne genplaceres, da der stadigvæk er udfordringer for trafikanter, der ikke kender 2-1 vejprincippet. 
Spildevandsudfordringer
Lige som sidste år blev spildevandsrensning i det åbne land også diskuteret, og Daniel Irvold kunne meddele, at kommunen arbejder på sagen med forskellige slags målinger og metoder men man afventer nogle resultater, som er blevet forsinkede på grund af den varme sommer i 2018. Daniel Irvold vil gerne kontakte embedsværket for at få lidt mere gang i processen. Det lokale spildevandsrensningsanlæg blev også vendt på mødet, men der er vedblivende ti ejendomme, der gør brug af det, men når de en gang er væk, er det hensigten af bruge faciliteterne til regnvandsbassin og rekreativt område. 
§ 17 stk. 4-udvalg
Karina Fromberg tog sig at punktet om nærdemokrati, som har været på samtlige dialogmøders dagorden i det forløbne år. 
- Det såkaldte § 17 stk. 4-udvalg barsler snart med idéer til, hvorledes nærdemokratiet kan styrkes fremadrettet i de kommende år. Det kan måske ende med mange forskellige måder i hvert enkelt lokalråd, da nogle løsninger og forslag passer godt ét sted, men knap så godt et andet. Det er alt sammen noget, der bliver fremlagt på et møde i Præstø Multicenter den 7. marts, hvor udvalgsformand Peter Ole Sørensen vil fremlægge de indhentede forslag og komme med mulige løsningsmodeller, beretter Karina Fromberg. Der har blandt andet været talt en del om såkaldte områdepedeller i nogle af lokalrådene. 

Flere cykelstier, tak
Også behovet for lokale cykelstier blev debatteret og dermed også de manglende økonomiske resurser til at anlægge dem. Og politikerne fik luftet nogle af de emner, der ellers optager dem i deres kommunalpolitiske virke, men som ikke nødvendigvis var forankret i det helt egnsspecifikke lokalområde Allerslev-Skibinge, som også dækker blandt andet Ugledige, Rekkende, Tjørnehoved, Ammendrup og Dyrlev.

Dele af bestyrelsen for Allerslev-Skibinge Lokalråd og borgere fra nærområdet i et af de tidligere klasseværelser i Allerslev Gamle Skole – nu Egnshuset. Foto: Lise-Lotte Iuel

Ole Gunnar Pedersen var en ivrig spørger under spildevandspunkterne. Foto: Lise-Lotte Iuel

Politikerpanelet bestående af fra venstre Karina Fromberg (V), Mette Gerdøe (Ø), Mette Høgh Christiansen (S) og Daniel Irvold (K). Foto: Lise-Lotte Iuel

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar