Kommunens folk besigtigede Borrensvej i januar 2019, men siden gik sagen i glemmebogen - indtil nu. Arkivfoto

Vejsagen blev glemt hos kommunen: Har ikke fået hentet affald i halvandet år

Borgerne var blevet hørt og i januar 2019 manglede kommunen egentlig kun at samle op og lave en fordeling af udgifterne i forhold til at reparere Borrensvej på Møn, så affaldselskabet igen ville komme og tømme - men så blev sagen glemt. Men nu er den førsteprioritet lover sagsbehandleren, der beklager ventetiden.

Møn - Jeg laver udgiftsfordelingen nu her og regner med den kommer du til beboerne i næste uge, fortæller Leif Kronblad, ingeniør og sagsbehandler i trafik, park og havne i Vordingborg kommune.
Udgiftsfordelingen, som han påpeger har hans førsteprioritet, er den for istandsættelsen af Borrensvej på Møn - en sag der har ventet på kommunens afgørelse i over et år, og nu viser sig at være blevet ”glemt”.
- Sagbehandleren der havde den blev syg og endte med ikke at komme tilbage. Der blev lavet en overlevering, men der har den så ikke været på, siger Leif Kronblad, der fik overdraget sagen dengang, men altså ikke var opmærksom på den, før avisen henvendte sig for et par uger siden.
- Jeg har fået et brev tidligere (i december 2019, red.), men jeg var ikke klar over, at det var en verserende sag, påpeger han og beklager den lange ventetid, som nu formentlig bliver kortere, end den har været.

Hvem skal dække
Selve sagen om Borrensvej, blev omtalt første gang i avisen i begyndelsen af januar 2019.
Her har man i nu halvandet år ikke har fået hentet affald, fordi vejen tilsyneladende var for ødelagt til at renoveringsselskabet ville køre på vejen. Og da den både er privat fællesvej, adgangvej til marker og kommunal offentlig sti, er der flere - også kommunen selv - der er ansvarlige for, at vejen er i orden og skal dække udgifterne til at reparere den.
Derfor havde man dengang i januar 2019 to jurister og en vejingeniør ude for at besigtige vejen og kommunen skrev til alle de grundejere som kunne have del i at bruge vejen, om at fortælle om deres brug. 
Det var der dog kun et par stykker der gjorde, men med frist i slutningen af januar 2019, var det så meningen at kommunen skulle analysere brugen og lave fordelingsnøglen, der så først bliver lavet nu her.
- Når vi sender den ud, så har  man mulighed for at klage, hvis man er uenig i den måde vi har lavet fordelingen, siger Leif Kronblad.
Herefter samler han eventuelle klager ind og hvis der er belæg for det, så bliver fordelingnøglen rettet til, inden man har en endelig afgørelse.
- Det er ikke ualmindeligt, at der ikke er så mange der reagerer i første omgang, men når først der kommer økonomi ind i billedet, så plejer folk at reagere, siger han og påpeger at sager som denne er relativt usædvanlige, men at fordelingen bliver lavet ud fra nogle skemaer over, hvor meget man slider på vejen. Således vil kommunen andel (hvor den er sti for gående cykler og ridesti), tælle relativt mindre end eksempelvis for dem der bruger personbiler, skraldebiler og landbrugskøretøjer, der også benytter vejen.
Leif Kornblad påpeger desuden at selvom man ikke har reageret på den første henvendelse, så vil man stadig risikere at skulle betale en andel, fordi man kan se, at man bruger vejen.

Ingen sag
Der er to private boliger på vejen, som ikke har kunnet få hentet affald, og den ene - Kurt Strauss, som avisen tidligere har talt med - har ikke selv turdet begynde at reparere på vejen selv, af frygt for at kommunen eller andre løber fra deres ansvar og del af betalingen, så han eller andre  selv kom til at hænge på regningen - også for den fremtidige vedligeholdelse. Og i og med vejen har været i dårlig stand i over halvandet år, så har den fortsatte brug blot ødelagt den mere og dermed gjort den dyrere at reparere.
- Altså man kan jo sige, at hvis man sætter vejen fuldstændig i stand, så er der ikke en sag. Så der er det ikke en fordel at lave hullerne, siger Leif Kronblad, der dog påpeger at det ikke fritager nogen for fremtidig vedligeholdelse, at andre har sat den i stand tidligere. 
Dem der har andel i vejen vil nu snart modtage en fordeling med en procentsats i andelen af vejen, men uden der er sat et beløb på. Når klagefristen er overstået, vil den endelige afgørelse blive lavet og så kan der indhentes tilbud på reparation af vejen, hvorfra der bliver fordelt regninger til de enkelte interessenter. 
Så efter nogen ventetid, vil der formentlig indenfor et par måneder, være mulighed for at Borrensvej igen kan blive farbar.

Kommunens folk besigtigede Borrensvej i januar 2019, men siden gik sagen i glemmebogen - indtil nu. Arkivfoto

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar