• www.henriks-hvidevarer.dk

Peter Tillisch på Rosenfeldt gods er vred på Banedanmark, som han mener giver forkerte oplysninger til borgerne på hans bekostning. Nu vil han have en offentlig undskyldning. Foto: Mille Holst

Vejstrid mellem Tillisch og Banedanmark

På Rosenfeldt gods er Peter Tillisch blevet vred på Banedanmark, som ifølge ham giver borgerne forkerte oplysninger med hensyn til muligheden for at tage godsets markveje i brug for at aflaste krydset på Brovejen. Den tolkning er Banedanmark ikke enig i, men selskabet erkender en enkelt forkert telefonbesked.

Vordingborg I forbindelse med arbejdet på jernbanen i Vordingborg og lukningen af Viadukten, der er Orevejs forbindelsesled til Vordingborg, var der i sidste uge på grund af problemer med lysreguleringen en enkelt dag lange bilkøer morgen og aften, da borgerne skulle til og fra arbejde. Op mod en time tog det at køre fra Kuskevej til Ore eller Masnedø. 
Det fik borgere til at henvende sig til Banedanmark og bede dem om at få løst trafiksituationen. 
I følge Peter Tillisch på Rosenfeldt gods fik borgere, der foreslog, at man kunne køre over godsets markveje, at vide, at godset modsatte sig dén mulighed. Men det er ikke sandt, siger Peter Tillisch, der selv ringede anonymt til Banedanmark for at høre, hvad de svarer folk.
- Jeg sagde til dem, at jeg bor på Ore og at der er problemer på Brovejen og spurgte, om de havde overvejet godsets veje, refererer Peter Tillisch samtalen. Han fik svaret: ”Godsejeren vil ikke have det.”
Det svar har fået Peter Tillisch på Rosenfeldt gods til at kræve en offentlig undskyldning.
I første omgang gav Peter Tillisch Banedanmark 36 timer til at komme med en undskyldning, ellers ville han lægge sag an mod selskabet. 
Det fik Banedanmark til at kontakte ham og beklage med at der var sket en ”procedurefejl”, fortæller Peter Tillisch, der dog ikke er tilfreds med at Banedanmark blot kontakter ham. Han mener at mange mennesker har ringet ind til Banedanmark og har fået svaret, at han ikke vil have trafikken på godsets veje. Derfor ser han gerne at Banedanmark giver en offentlig undskyldning.

Brug gerne markevejene
Sagen er, at Peter Tillisch inden arbejdet på jernbanen gik igang i 2018 tilbød Banedanmark og Vordingborg Kommune, at trafikken kunne ledes via hans markveje. Men han ville have en økonomisk kompensation for det slid, det giver på vejene.
- Det koster cirka 150.000 frem til efteråret, men hvis der kommer skybrud, så ved jeg ikke, hvad der sker, siger Peter Tillisch, der altså ikke vil stå alene med udbedringen af huller og så videre, der måtte komme i vejene ved bilkørsel.
- De fravalgte det, konstaterer han og mener, at de undskyldte sig med at vejene ikke var brede nok til at bilerne kunne passere hinanden.
- Men man kan jo gøre dem ensrettet, foreslår han og bemærker at trafik til Ore kunne gå via Rosenfeldt Allé, Statenevej og Orevej, mens trafik fra Ore kunne gå via Søndermarksvej og Rosenfeldt Allé; eller omvendt.
Harmen over Banedanmarks beskyldninger mod godset er ikke blevet mindre af, at Banedanmark ifølge Peter Tillisch selv har brugt godsets veje, når de skal have tung trafik til viadukten.
- Og det har de gjort uden beregning, fortæller Peter Tillisch.
- Når man gør nogen en tjeneste, så skal man ikke svines til, påpeger han.

Erkender én fejl
Banedanmark stiller sig uforstående overfor brugen af godsets markveje til tung trafik:
- Det er ikke relevante Banedanmark medarbejdere bekendt, at Banedanmark eller Banedanmarks samarbejdspartnere anvender eller lejlighedsvis anvender veje over Rosenfeldt Gods’ arealer til tunge transporter, fortæller Klaus S. Jørgensen fra Banedanmark til avisen. Derimod erkender han, at der er sket en fejl i forbindelse med en enkelt henvendelse til Banedanmark.
- Efter at have gennemgået telefonnotater og talt med medarbejdere, der har betjent Ringsted-Femern Banens vagtelefon, er det korrekt, at der over for godsejeren er blevet informeret forkert i forhold til, hvem der har besluttet, at vejene omkring Rosenfeldt Gods ikke skal benyttes. Det er en beklagelig fejl, og det har vi indskærpet over for vores medarbejdere, at det ikke er sådan det forholder sig, siger Klaus S. Jørgensen og forklarer, at det er Banedanmark og Vordingborg Kommune, der har besluttet at godsets veje ikke skal tages i brug.
- Når veje skal omlægges i forbindelse med større projekter, vurderer vi i samarbejde med kommunerne, hvad der er mest optimalt for trafikafviklingen både for bløde trafikanter og for biler. Der er flere forskellige årsager til, at Banedanmark har fravalgt løsningen med at bruge godsets veje.
Klaus S. Jørgensen bekræfter  at Banedanmark i fredags per mail har beklaget overfor Peter Tillisch, men han er ikke enig med denne i, at der skulle være andre end Peter Tillisch selv, der har fået meldingen om, at det skulle være godsejeren, der ikke vil lade folk køre på sine markveje.
- Banedanmark kan ikke genkende billedet af, at der er flere borgere, der er blevet fejlinformeret om brugen af godsets veje. Hverken via vagtelefon eller per mail, siger Klaus S. Jørgensen.

Peter Tillisch på Rosenfeldt gods er vred på Banedanmark, som han mener giver forkerte oplysninger til borgerne på hans bekostning. Nu vil han have en offentlig undskyldning. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar