Vi har så meget at byde på...

Susan Thydal

Skellet 25, Nyråd

4760 Vordingborg

 

 

I Vordingborg Kommune har vi mange velfungerende lokale netværksgrupper, engagerede ildsjæle i større eller mindre lokalområder. Vi har også pænt mange tomme boliger, som ville have godt af at blive fyldt med liv. 

Hvis vi kunne finde ud af at kombinere de to ting, og det er jeg overbevist om at vi kan, så ville vi være i stand til at invitere vores andel af de flygtninge der for øjeblikket oversvømmer Europa, og få både liv og engagement tilført.

Flygtningene er i udgangspunktet medmennesker der er fordrevet (ufrivilligt) fra deres hverdag på grund af krig og forfølgelse. De befinder sig nu i en situation hvor de hverken kender kultur, sprog eller ”spilleregler” - en totalt ukendt og fremmed verden, med frygt og mistro til myndigheder i bagagen.

Hvis integration skal lykkes, til alles tilfredshed, kræver det information, forberedelse og planlægning. De kommunale instanser spiller en vigtig og stor rolle, som den officielle myndighed, og her har Vordingborg Kommune rigtig gode kort på hånden i kraft af vores mangfoldige foreningsliv, lokalråd og frivillige, som alle er velkendte medspillere. Vejen til dialog ligger lige for, og jeg vil opfordre Vordingborg Kommune til at spille kortene klogt og fremsynet.

Indbyd til dialog, informer, lyt til de berørte borgere/lokalsamfund og drag dem ind i planlægningen af en succesfuld velkomst til vores nye medborgere.

Vi har så meget at byde på. Vi er så gode til ildsjæleri. Lad os komme igang med dialogen og formidlingen - lad os være på forkant.

Ræk ud og sig velkommen her hos os.

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar