• www.henriks-hvidevarer.dk

For nogle år siden lukkede Rosenfeldt gods sine markveje, så biler ikke længere kunne skyde genvej over godsets jorder. Trafikken på vejene var blevet stor og udgifterne til vedligeholdelse eksploderede. Nu åbner godsejer op for at vejene kan genåbne mod brugerbetaling. Foto: Mille Holst

Vil du betale for at køre på Rosenfeldts veje?

Borgere på Ore vil gerne have genåbnet Rosenfeldts markveje - i alfald i de kommende ni måneder, hvor Banedanmark har spærret viadukten under jernbanen. Men en  genåbning vil kræve brugerbetaling eller et sponsorat og er borgerne villige til at betale selv?

Ore I midten af januar lukkede Banedanmark viadukten, der forbinder Orevej med resten af Vordingborg. I de ni måneder arbejdet med den ny viadukt forventes at stå på, skal al trafik ledes via Rampen op på Brovejen. Bløde trafikanter har dog fået en cykelsti langs Brovejen og ledes under broen og hen til Kulturarkaden.
Lige før jul meddelte Banedanmark ellers til Sydsjællands Tidende, at Viadukten ville være åben om natten indtil klokken 8.30 i hele anlægsperioden, men det beror ifølge Banedanmark på en misforståelse.
- Det har hele tiden været planen, at den (viadukten, red.) skulle lukke (...) i anden halvdel af januar. (...) Når arbejdet med at rive broen/Viadukten ned, vil det ikke længere være muligt for bløde trafikanter at komme gennem Viadukten på grund af arbejdets karakter, skriver Banedanmark til avisen.

Genåbning kræver hjælp
Presset på Rampen og Brovejen har fået nogle borgere på Orevej til at tage initiativ til at få åbnet nogle af Rosenfeldts private veje, så beboere på Orevej også ad de veje kan komme til og fra deres hjem.
Godsejer Peter Tillisch er ikke afvisende overfor ideen, men stiller som betingelse, at nogen andre end godset så skal stå for vedligeholdelsen af vejene.
- Jeg vil gerne hjælpe, men jeg vil ikke betale, lyder den første umiddelbare kommentar fra Peter Tillisch.
Han har engang i midten af 2018 foreslået både Vordingborg kommune og Banedanmark, at man fandt en løsning med hensyn til brugen af hans veje, så man på den måde kunne undgå flaskehalsen på Rampen i især morgentrafikken. Begge parter afviste dog yderligere dialog.
- Vedligeholdelsen er for dyr og vanskelig i tilfælde af dårligt vejr, fortæller Peter Tillisch at beskeden var fra Vordingborg Kommune  og Banedanmark har også valgt en løsning udenom godset.
- Problemet med vejene er, at når det er vådt, så kommer der huller med det samme, fortæller Peter Tillisch, der stort set kun bruger markvejene i forbindelse med markarbejde.
- Vi bruger stort set ikke selv vejene, og vi har ikke kapacitet til at stå for vedligeholdelsen, når der kører biler.
- Jeg vil gerne være venlig, men jeg har ikke råd til at være gavmild på den måde, siger han, men er dog ikke afvisende overfor at lave en ordning, hvor borgerne på Ore kan være med til at betale for vedligeholdelsen af vejen mod at de får lov at køre på den. 

Hvad er ønsket fra Orevej?
Ideen til en form for brugerbetaling kommer egentlig ikke fra Tillisch selv, men fra H.C. Horn, der selv bor på hjørnet af Orevej og Sundvej.
- Vi har et ragnarock på Orevej nu, hvor der er lukket, fortæller han til Sydsjællands Tidende og synes, at der må gøres noget for at afhjælpe den trafikale situation.
- Jeg har ad omveje hørt, at der er sommerhusejere, der gerne vil betale for at køre på markvejene, siger han og fik derfor ideen til at etablere et bomanlæg eller på anden måde lave brugerbetaling for kørsel på de private markveje. Han foreslår, at man måske kunne betale via skattebilletten, ligesom man har gjort i forbindelse med oprettelsen af diget på Ore. 
I første omgang beder H.C. Horn dog om, at borgere på Ore henvender sig til ham (på mail: marine@post6.tele.dk) og fortæller, hvad de mener, der er behov for, og hvad de vil være villige til eventuelt at betale. Derefter tager han stilling til, om der overhovedet er vilje blandt borgerne til at finde en løsning med godsets markveje. Skulle det være tilfældet forestiller han sig, at man kan holde et borgermøde, men i øjeblikket sonderer han terrænet for at se, om der overhovedet er stemning for at finde en løsning, der kunne åbne Rosenfeldts markveje for offentligheden igen.

For nogle år siden lukkede Rosenfeldt gods sine markveje, så biler ikke længere kunne skyde genvej over godsets jorder. Trafikken på vejene var blevet stor og udgifterne til vedligeholdelse eksploderede. Nu åbner godsejer op for at vejene kan genåbne mod brugerbetaling. Foto: Mille Holst

Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar