Vil have naturen tilbage til Vålse Vig

Vålse Vig på det nordvestlige Falster blev for mange år siden tørlagt, og der dyrkes i dag jord helt ned til vandet. Beboere mener, at det går ud over dyrelivet, og de så derfor gerne, at man genoprettede naturområdet. 

 

 

På grænsen - Vålse Vig  

Turen går igen til Falster for at afdække den sydvestlige grænse af vores område. 

Vi kører derfor mod Vålse Vig, og ude på den smalle dæmning møder vi Binie Petersen og Jette Olsen. 

- Vi er ude for at se de sidste fire sommerfugle, som er tilbage, siger de, mens de kigger mod de lilla blomster, som stadig står mellem marken og dæmningen, selv om kornet er blevet sprøjtet og grøftekanten er blevet slået. 

- Det er fint nok, at landmændene sprøjter markerne. De skal jo også leve. Men de behøvede da ikke at slå vejkanterne, og de kunne i det mindste vente, til sommerfugle og humlebier var færdige, siger Binie Petersen, som er ærgerlig over, at der snart ikke er mere dyreliv tilbage.

- Landmændene giver ikke plads til lærker og sommerfugle, som det er nu, og der er heller ikke engfugle og vadefugle her, siger Jette Olsen. 

 

Inddæmmede området

Vålse Vig var oprindeligt et meget naturrigt fjordområde, hvor der også var flere små øer.

Det blev der ændret på, da dæmningen blev påbegyndt tilbage i 1840. Der gik dog cirka 25 år mere, før det 545 hektar store område blev tørlagt.

Det betyder, at der i dag kan blive dyrket jord helt ned til dæmningen. Men det kunne Binie Petersen og Jette Olsen godt tænke sig, at der blev lavet om på. 

- Vi vil gerne have, at der kommer enge og vådområder og noget mere natur i området. Hvis man stoppede med at dræne området, så ville det hurtigt komme helt naturligt, siger Binie Petersen. 

- Så kunne det også være, at vi kunne få et blåt flag på stranden, t---ilføjer han.

Binie Petersen og Jette Olsen er flyttet til Vålse Vig fra Nordsjælland for tre år siden, fordi de gerne ville bo tættere på naturen. De er dog ærgerlige over, at der ikke bliver gjort noget mere for at bevare naturen og det liv, som det fører med sig. 

- Man burde gøre, ligesom de har gjort ved Arresø. Der har de genoprettet naturområdet, siger Binie Petersen. 

Det har betydet, at der er kommet et rigt fugleliv tilbage til området. 

Binie Petersen  er overbevist om, at det også vil kunne tiltrække en masse turister, hvis man genoprettede naturen.

- Turister vil gerne rejse langt for at se smuk natur.

 
 
Tekst: Laura Dalgård Hansen (praktikant)
 
Tema: 
På grænsen
Tilbage til forsiden

Tilføj kommentar